น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์นอร์มอลซาไลน์ / Klean&Kare Normal Saline 100 ml. แบบ 1 ขวด

น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์นอร์มอลซาไลน์ / Klean&Kare Normal Saline 100 ml. แบบ 1 ขวด

Regular price 35.00 ฿ Sale

รายละเอียดสินค้า น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์นอร์มอลซาไลน์ / Klean&Kare Normal Saline 100 ml.


ชื่อสินค้า : น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์นอร์มอลซาไลน์ / Klean&Kare Normal Saline ขนาด 100 ml
จำนวน : 1 ขวด 

ข้อแนะนำ :  ขวดปลายแหลมหลังเปิดใช้งานแล้วสามารถเก็บไว้ได้นาน 30 วัน หลังเปิดขวด