น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์นอร์มอลซาไลน์ / Klean&Kare Normal Saline 1000 ml. (12 ขวด/ลัง)

น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์นอร์มอลซาไลน์ / Klean&Kare Normal Saline 1000 ml. (12 ขวด/ลัง)

Regular price 720.00 ฿ Sale

รายละเอียดสินค้า น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์นอร์มอลซาไลน์ / Klean&Kare Normal Saline (12 ขวด/ลัง)


ชื่อสินค้า : น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์นอร์มอลซาไลน์ / Klean&Kare Normal Saline ขนาด 1000 ml

จำนวน : 12 ขวด/1ลัง

ข้อแนะนำ :  ขวดปลายแหลมหลังเปิดใช้งานแล้วสามารถเก็บไว้ได้นาน 30 วัน หลังเปิดขวด