น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์นอร์มอลซาไลน์ / Klean&Kare Normal Saline 500 ml. (24 ขวด/ลัง)

น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์นอร์มอลซาไลน์ / Klean&Kare Normal Saline 500 ml. (24 ขวด/ลัง)

Regular price 1,200.00 ฿ Sale

รายละเอียดสินค้า น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์นอร์มอลซาไลน์ / Klean&Kare Normal Saline 500 ml.

ชื่อสินค้า : น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์นอร์มอลซาไลน์ / Klean&Kare Normal Saline ขนาด 500 ml

จำนวน : 24 ขวด/1 ลัง

ข้อแนะนำ :  ขวดปลายแหลมหลังเปิดใช้งานแล้วสามารถเก็บไว้ได้นาน 30 วัน หลังเปิดขวด