น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์นอร์มอลซาไลน์ / Klean&Kare Normal Saline 100 ml. (24 ขวด/ลัง)

น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์นอร์มอลซาไลน์ / Klean&Kare Normal Saline 100 ml. (24 ขวด/ลัง)

Regular price 840.00 ฿ Sale

รายละเอียดสินค้า น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์นอร์มอลซาไลน์ / Klean&Kare Normal Saline 100 ml. (24 ขวด/ลัง)


ชื่อสินค้า : น้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์ซาไลน์ น้ำเกลือปราศจากเชื้อตัวยาโซเดียมคลอไรด์ 0.9%

จำนวน : 24ขวด/1ลัง 

ข้อแนะนำ :  ขวดปลายแหลมหลังเปิดใช้งานแล้วสามารถเก็บไว้ได้นาน 30 วัน