Mega Bioton (50 Capsules)

Mega Bioton (50 Capsules)

Regular price 340.00 ฿ 285.00 ฿ Sale

ผลิตภัณฑ์เมก้า วีแคร์ | ไบโอตอน (BIOTON)

1 กระปุก บรรจุ 50 แคปซูล

ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล 

 • วิตามิน ดี3 400 หน่วยสากล
 • วิตามินอี ธรรมชาติ 100 หน่วยสากล
 • วิตามินซี 100 มิลลิกรัม
 • วิตามิน บี1 20 มิลลิกรัม
 • วิตามิน บี2 20 มิลลิกรัม
 • วิตามิน บี6 20 มิลลิกรัม
 • วิตามิน บี3 50 มิลลิกรัม
 • วิตามิน บี12 20 ไมโครกรัม
 • กรดโฟลิค 200 ไมโครกรัม
 • กรดแพนโทธินิค 18.40 มิลลิกรัม
 • ไบโอติน 150 ไมโครกรัม
 • แคลเซียม 50 มิลลิกรัม
 • เหล็ก 5 มิลลิกรัม
 • ไอโอดีน 150 ไมโครกรัม
 • แมกนีเซียม 20 มิลลิกรัม
 • สังกะสี 15 มิลลิกรัม
 • ซีลีเนียม 52 ไมโครกรัม
 • โครเมียม 100 ไมโครกรัม
 • โมลิบดีนัม 100 ไมโครกรัม
 • โคลีน ไบทาร์เทรด 25 มิลลิกรัม
 • อิโนซิทอล 25 มิลลิกรัม
 • ทองแดง 2 มิลลิกรัม
 • แมงกานีส 5 มิลลิกรัม